Rủ các bạn nữ đến học nhóm rồi gạ chịch


623
Share

Rủ các bạn nữ đến học nhóm rồi gạ chịch Cậu thanh niên mới lớn đang học trung học nhưng rất dâm đãng lại tinh quái. Thanh niên thường lấy cớ mình chưa hiểu bài tập này nọ rồi nhờ mỗi lần một người bạn nữ ngây thơ xinh đẹp đến nhà hướng dẫn mình làm bài. Và rồi khi được ở trong phòng riêng chỉ có mình và một người bạn nữ, thanh niên sẽ từ từ gạ gẫm để dụ dỗ các bạn nữ chơi trò chịch nhau.

Rủ các bạn nữ đến học nhóm rồi gạ chịch – KKU-002