Để em uống xong ly nước đã nào


240
Share

Để em uống xong ly nước đã nào Tan sở xong Kanon Yumesaki không về thẳng nhà mà ghé vào căn hộ của bạn trai chơi. Thấy bạn gái Kanon Yumesaki đến, bạn trai mang rượu ra tiếp đãi, nhưng Kanon Yumesaki không muốn uống rượu nàng chỉ xin ly nước lọc. Còn người bạn trai sau khi làm xong ly rượu thì bắt đầu hưng phấn lên kéo Kanon Yumesaki ngồi vào lòng mình và bắt đầu gạ gẫm. Lúc này Kanon Yumesaki còn ái ngại nàng bảo với bạn trai đừng hấp tấp, đợi nàng uống xong ly nước đã.

Để em uống xong ly nước đã nào – 110618-787